Neplatia vám vaši odberatelia? Váhali ste osloviť spoločnosť spravujúcu pohľadávky, pretože ste sa báli narušenia dobrých vzťahov s vašimi obchodnými partnermi? Už nie je dôvod!

Vďaka prevereným metódam a unikátnej proklientskej stratégii sme schopní získať späť vaše financie rýchlo, efektívne a spôsobom, ktorý nenaruší vaše korektné obchodné vzťahy. A tým vám pomôžeme dostať vaše financie opäť do dobrej kondície.

KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., je jednou z najväčších spoločností v Českej republike a na Slovensku v oblasti správy a vymáhania pohľadávok.

KRUK má k dispozícii viac ako 160 špecialistov poskytujúcich služby mimosúdneho inkasa, terénnych poradcov, právneho a exekučného vymáhania. Individuálny prístup, najmodernejšie technológie a skúsenosti našich zamestnancov sú zárukou spokojnosti našich zákazníkov.

KRUK ponúka unikátnu stratégiu, ktorá umožňuje klientom splácať ich dlhy v splátkach prispôsobených ich finančným možnostiam. Vďaka tomuto prístupu dosahujeme vyššiu úspešnosť splácania dlhov.

Konzultácie, analýzy a vypracovanie ponuky sú zadarmo.

Vaša výhoda v rámci
MasterCard® ELITE programu:

  • Konzultácia ZADARMO
  • 30 % ZĽAVA z ceny služieb

Kontakt:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Lomnického 1705/7

140 00 Praha 4

mastercard@cz.kruk.eu

Tel.: +420 234 002 195

www.cz.kruk.eu