Advokátska kancelária Vozáb & Co. ponúka držiteľom prémiových a firemných kariet Mastercard zvýhodnené a bezplatné právne služby, najmä pre podnikateľov a malé stredné firmy, týkajúce sa založenia spoločnosti, registrácie ochrannej známky, vypracovania obchodných podmienok pre e-shop, rámcovej kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy, pracovnej zmluvy a konzultácií v týchto oblastiach. Podmienky uplatnenia a poskytnutia benefitov upravujú podmienky Mastercard Elite program.

Vaša výhoda v rámci
MasterCard® ELITE programu:

 • Založenie SRO základná konfigurácia (s jedným spoločníkom a konateľom) - zvýhodnená cena 350 EUR bez DPH (zahŕňa všetky náklady, klient musí poskytnúť súčinnosť).
 • Založenie SRO zložitejšia konfigurácia na mieru (špecifická zakladateľská listina, viac spoločníkov, zložitejšie predmety podnikania a pod.) - zvýhodnená cena 550 EUR bez DPH (zahŕňa všetky náklady, klient musí poskytnúť súčinnosť).
 • Registrácia ochrannej známky základná konfigurácia max. 3 druhy výrobkov a služieb) - zvýhodnená cena 370 EUR bez DPH (zahŕňa všetky náklady, klient musí poskytnúť súčinnosť).
 • Registrácia ochrannej známky zložitejšia konfigurácia (viac druhov výrobkov a služieb) zvýhodnená cena 370 EUR bez DPH + príplatok 17 EUR za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad rámec základných 3 (zahŕňa všetky náklady, klient musí poskytnúť súčinnosť).
 • Vzorové obchodné podmienky pre e-shop - zvýhodnená cena 100 EUR bez DPH + konzultácie v oblasti predaja tovaru na diaľku (0,5 hodiny).
 • Vzorová rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru - zvýhodnená cena 100 EUR bez DPH + Konzultácie v oblasti zmluvného práva (0,5 hodiny)
 • Vzorová zmluva o dielo (stavebné práce) - zvýhodnená cena 100 EUR bez DPH + konzultácie v oblasti zmluvy o dielo (0,5 hodiny).
 • Vzorová licenčná zmluva (ochranná známka) - zvýhodnená cena 100 EUR bez DPH + konzultácie v oblasti práva duševného vlastníctva (0,5 hodiny).
 • Vzorová pracovná zmluva a dohoda o vykonaní práce - zvýhodnená cena 60 EUR bez DPH + Konzultácie v oblasti pracovného práva (0,5 hodiny).
 • Konzultácie v oblasti práva duševného vlastníctva a nekalej súťaže (0,5 hodiny) – zadarmo.
 • Konzultácie v oblasti predaja tovaru na diaľku (0,5 hodiny) – zadarmo.
 • Konzultácie v oblasti zakladania spoločností a korporačných zmien (0,5 hodiny) – zadarmo.
 • Konzultácie v oblasti pracovného práva (0,5 hodiny) – zadarmo.

Kontakt:

Vozáb & Co. advokátska kancelária

Konventná 626/9

811 03 Bratislava

office@vozab.com

Tel.: +421 2 220 300 400

www.vozab.com